loading
views

Randstad: helft werknemers houdt rekening met ontslag29 juni 2009

Ruim een kwart van de werknemers houdt serieus rekening met baanverlies, de helft heeft reeds zijn CV gecheckt, met het oog op ontslag. Werknemers zijn realistisch over deze mogelijkheid en zetten zich schrap.

Dit blijkt uit de Randstad Werkmonitor, het onderzoek dat Randstad door Blauw Research ditmaal liet uitvoeren onder 1.021 werkenden in Nederland. Waar het vertrouwen in het vinden van ander werk sinds september 2008 aan het dalen is, stijgt de ontslagangst al vanaf mei vorig jaar, een trend die nog scherper zichtbaar is sinds november 2008.

Ontslagangst groter dan ooit
Ruim een kwart (26 procent) van de werknemers in Nederland houdt op dit moment serieus rekening met ontslag of het uitblijven van contractverlenging. Van de werkenden acht 7 procent de kans groot dat ontslag zich aandient. De ontslagangst is nog niet eerder zo groot geweest en ook was het vertrouwen in het vinden van ander werk nooit zo laag. Met het oog daarop heeft reeds bijna de helft van de werkenden het eigen CV bijgewerkt, waarbij met name de informatie over opleidingen en werkervaring is ververst.

Angst om baan te verliezen
Angst om baan te verliezen

Vertrouwen in nieuwe baan op dieptepunt
Vier op de tien werknemers denkt niet dat ze binnen een half jaar ander of vergelijkbaar werk kunnen vinden. Vooral ouderen (46 jaar en ouder) en lager opgeleiden zijn weinig positief over hun kansen op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft (55 procent) van de ouderen acht het niet waarschijnlijk dat ze binnen een half jaar een andere werkgever kan vinden.

Vertrouwen in vinden werk eldersVertrouwenNieuweBaanVinden

 
CV aangescherpt
Acht van de tien mensen die naar hun CV hebben gekeken, hebben dit in de afgelopen maanden gedaan. Opvallend is dat veel werknemers in hun CV vooral de informatie over opleidingen en de relevante werkervaring aanscherpen en in lijn brengen met wat werkgevers belangrijk vinden.

Kennis en ervaring “onderschatte kwaliteiten”
De aanpassing wordt ‘onder protest’ gedaan, want veel werknemers geven aan dat werkgevers bij het beoordelen van sollicitanten te veel waarde hechten aan kennis en ervaring. Intelligent zijn en beschikken over veel vaardigheden zijn volgens werknemers onderschatte kwaliteiten bij het beoordelen van sollicitanten. Overigens zijn mannen vaker van mening dan vrouwen dat de kennis die ze bezitten en de vaardigheden die ze hebben ontwikkeld, sterke punten zijn van zichzelf. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat hun persoonlijkheid een sterk punt is van zichzelf.

CV eye-opener
Algemeen directeur Randstad Nederland Chris Heutink ziet in de onderzoeksuitkomsten de bevestiging dat werkenden in Nederland goed beseffen hoe laat het is. “Zij brengen hun CV op niveau volgens de eisen van vandaag. De confrontatie met een wat zwakke of onevenwichtig opgebouwde CV kan een eye-opener zijn: hoe inzetbaar ben ik eigenlijk? Voor velen is het niet te laat, voor hen wordt het tijd om alsnog werk te maken van een training of van het verzamelen van ervaringscertificaten.”

Sollicitatie als marktwaardetest
Veel werknemers laten het niet bij het aanpassen van het CV. Velen proberen door deelname aan een sollicitatieprocedure te ontdekken waar hun sterke en zwakke plekken liggen. Uit de Werkmonitor komt ook naar voren dat ruim een derde van de werknemers wel eens ergens solliciteert om te zien of ze door de procedure komen en of hun opleiding, ervaring en competenties aansluiten bij wat werkgevers zoeken. Mannen testen hun kansen op de arbeidsmarkt vaker dan vrouwen: 43 procent versus 29 procent. Ook de frequentie is hoger: 15 procent van de mannen heeft meer dan eens gesolliciteerd, onder vrouwen is dit 4 procent. Vooral middelbaar en hoger opgeleiden testen hun marktwaarde op deze manier. Over de uitkomsten van de test zijn velen niet ontevreden: 44 procent is positief verrast door de uitslag terwijl slechts 12 procent meer had verwacht en negatief verrast is.

Zakelijk, taakgericht en georganiseerd?
Het inschatten van de vraag levert werknemers enige onzekerheid op. Veel werkenden denken dat werkgevers vooral mensen zoeken met een zakelijk, taakgericht en georganiseerd karakter. Ook zouden werkgevers het liefst extraverte en rationele types zoeken. 42 Procent van de werknemers vindt zichzelf behulpzaam. De verwachting is echter dat slechts 18 procent van de werkgevers deze eigenschap ook graag ziet in een ideale werknemer. Liever hebben ze iemand die goed kan organiseren (61 procent), van ingewikkelde problemen de kern kan zien (55 procent) en/of doorgaat totdat het doel is bereikt (50 procent).

Wat bleek verder uit de Randstad Werkmonitor:

  • Als mensen weinig vertrouwen hebben in het vinden van een andere baan, dan komt dat vaak niet alleen door de leeftijd. Ook eenzijdige ervaring en het idee dat zij een te specialistisch vakgebied en dito opleiding hebben, maakt werknemers onzeker over het vinden van een andere baan.
  • Mensen met een lagere opleiding denken dat hun opleiding het grootste struikelblok zal zijn. De hoger opgeleiden zijn vooral bang dat ze te specialistische ervaring hebben in een vakgebied waar momenteel weinig werk in is.
  • Van de mensen die bang zijn voor ontslag is er bij de helft een directe aanleiding. In 31 procent van de gevallen is er een reorganisatie aangekondigd, bij 29 procent is er weinig werk (29 procent) en bij 23 procent heeft de organisatie al mensen ontslagen. Wanneer medewerkers op zoek moeten naar een nieuwe baan, dan denkt 36 procent er financieel op achteruit te gaan.


Randstad Werkmonitor juni 2009 »

Gerelateerd nieuws
> Randstad: werknemers bereid tot inleveren
> Randstad: werknemer begrijpt bevriezen loon

Bron: Randstad Werkmonitor, 29 juni 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek