Rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst | Artikel 7:610a BW

Laatste update: 20-05-2013 12:16
Gelezen: 6666 keer

Rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst | Artikel 7:610a BW

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst (Artikel 7:610a BW)
Dit artikel is een gevolg van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (FlexWet). Samen met artikel 7:610b is het doel duidelijkheid te geven aan onduidelijke en variabele invulling van arbeidsrelaties, welke onduidelijkheid ten koste gaat van werknemers.



In Artikel 7:610a BW is het weerlegbaar rechtsvermoeden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst opgenomen.

Wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst ontbreekt, kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Wanneer een werknemer gedurende tenminste drie maanden wekelijks dan wel gedurende minstens 20 uur per maand heeft gewerkt, wordt aangenomen dat de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst heeft gewerkt.

Tegenbewijs
De aangesproken werkgever kan tegen dit vermoeden bewijs aanvoeren.

Omvang van de overeenkomst
Als het rechtsvermoeden eenmaal is vastgesteld, wordt de omvang vervolgens als volgt vastgesteld:
> Rechtsvermoeden van arbeidsomvang »

Criteria, het Groen/Schroevers arrest
In het Groen/Schroevers arrest (HR 14 november 1997, NJ 1998/149) heeft de Hoge Raad een aantal criteria gegeven:

 • De bedoeling van partijen: Allereerst dient de rechter te onderzoeken of de procespartijen bij het aangaan van de overeenkomst, een arbeidsovereenkomst beoogd hadden;
 • Het formele gezagscriterium: Ten tweede bekijkt de rechter of de werknemer in de organisatie is ingebed;
 • Het materiële gezagscriterium: Is de werknemer niet ingebed in de organisatie, dan kan er wellicht toch een arbeidsovereenkomst bestaan, omdat de werkgever inhoudelijke instructies geeft aan de werknemer;
 • De maatschappelijke positie van de partijen: Ten slotte kijkt de rechter hoe de onderlinge verhoudingen zijn tussen de partijen. Blijkt bijvoorbeeld dat de werknemer zijn werk als ‘extra’ werk doet, naast zijn gewone baan, kan de rechter oordelen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De eerder genoemde criteria moeten dan ook in aanmerking worden genomen.
Tags FlexWijzer

Advertenties

Kostprijs 2014

Vacatureplein

Personalia

Jurisprudentie arbeidsrecht

Meest gelezen

 1. Minimumloon 2014 juli
 2. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
 3. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?!
 4. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing
 5. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal
 6. Kostprijs 2014 tips & tricks
 7. CAO Schoonmaak 2014-2016 *
 8. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 *
 9. Premies 2014
 10. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (768)
 2. Minimumloon 2014 juli (709)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (703)
 4. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (544)
 5. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (522)
 6. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (430)
 7. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (368)
 8. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?! (331)
 9. CAO Metalektro 2013-2015 * (297)
 10. Participeren of betalen (276)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (5379)
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (3649)
 3. Minimumloon 2014 juli (3385)
 4. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (2797)
 5. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (2274)
 6. CAO Metalektro 2013-2015 * (1799)
 7. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (1688)
 8. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (1494)
 9. Kentering rechtspraak payrolling en allocatiefunctie (1488)
 10. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (1206)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (281030)
 2. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (93588)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (84766)
 4. Minimumloon 2014 juli (80677)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (62488)
 6. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (57235)
 7. Premies 2014 (56394)
 8. CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 * (52503)
 9. CAO Bakkers 2014-2019 * (49065)
 10. CAO Installatiebedrijf 2013-2015 * (46106)