loading
views

Werkgever ook bij bedrijfsuitje aansprakelijk

27 augustus 2009

Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor gevolgen van schade die een werknemer oploopt buiten de uitoefening van diens werkzaamheden, indien die schade (mede) is ontstaan doordat de werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen.

Zo blijkt uit de zaak waarin een werkgever een bedrijfsuitje doet organiseren waarbij de werknemers rollerskateles krijgen op een marmeren vloer. Een risicovolle bezigheid, zeker als tevoren geen beschermingsmiddelen, zoals knie- en polsbeschermers, worden uitgereikt en geen instructie is gegeven, zoals het geval in de volgende zaak.

Val op rollerskates
Voor deze workshop werd gebruikgemaakt van diensten van twee professionele rollerskaters. De rollerskateles vond plaats in de kantoorhal van het bedrijf, op een marmeren vloer. De werkneemster heeft de rollerskates in de kantoorruimte aangetrokken, voor de aanvang van de les. Nadat zij enkele meters op de rollerskates in de marmeren hal had gereden, kwam zij ten val, waarbij zij haar linkerpols brak. De breuk is hersteld, maar er heeft zich een posttraumatische dystrofie ontwikkeld.

Geen goed werkgever
De werkneemster houdt de werkgever vervolgens aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW. De kantonrechter wijst de vorderingen af, het Hof bepaalt echter dat de werkgever zich volgens artikel 7:611 BW niet als een goed werkgever heeft gedragen, door geen zorg te dragen voor beschermingsmiddelen en instructies. Het Hof stelt dat een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert of laat organiseren waaraan een bijzonder risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is, binnen alle redelijkheid zorg moet betrachten. Anders dan het geval is bij toepasselijkheid van art. 7:658, gelden dan geen bijzondere regels omtrent bewijslastverdeling en eigen schuld van de werknemer.

Bron: rechtspraak.nl, LJN: AW2581, 17 april 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek