loading
views

Passende arbeid in WW door de Eerste Kamer

Logo SZW24 juni 2009
De Eerste Kamer heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wijziging die dat mogelijk maakt. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat mensen te lang werkloos blijven en daardoor veel minder kans op de arbeidsmarkt hebben.

Mensen die een jaar in de WW zitten en aan de slag gaan voor een lager loon, gaan er in inkomen niet op achteruit. Het nieuwe loon wordt aangevuld met de WW-uitkering.

Richtlijn passende arbeid
Het kabinet heeft vooruitlopend op deze wetswijziging eerder al de richtlijn passende arbeid aangepast. Daardoor is voor mensen die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, alle arbeid passend. Indien zij een werkaanbod weigeren omdat het onder hun niveau ligt of het lager beloond wordt dan hun vorige baan, wordt de WW- uitkering verlaagd.

UWV als intermediair
De ervaring leert dat als mensen langer dan een jaar werkloos zijn moeilijker aan de slag komen. Het UWV gaat mensen die op eigen kracht geen werk kunnen vinden actief helpen bij het vinden van een baan. Het UWV kan in overleg met de betrokken werkgevers beschikbare banen aanbieden aan langdurig werklozen.

WW-uitkering zodat werken loont
Als werklozen na een jaar werkloosheid weer gaan werken, loopt hun WW-uitkering door. Hun nieuwe loon wordt met de uitkering verrekend op zodanige wijze dat werken loont. De WW-uitkering vult het nieuwe loon maximaal ruim twee jaar aan.

Bron: SZW, 24 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek