loading
views

Groei loonbeslag heeft weerslag op bedrijven


 
| Loonbeslag » |
 

24 juni 2009

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Het aantal werknemers met schulden groeit en dat heeft zijn weerslag op de werkvloer. Organisaties zijn steeds meer tijd kwijt aan het afhandelen van loonbeslagen of verzoeken om salarisvoorschotten.

Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gehouden in samenwerking met ADP. Bijna de helft van de deelnemers aan deze peiling vindt dat de afgelopen twee jaar de financiële problemen bij werknemers en het aantal loonbeslagen zijn toegenomen. Het Nibud verwacht dat gezien de economische situatie deze problematiek de komende tijd nog meer zal groeien.

Stijging loonbeslag
Zich regelmatig ziek melden, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal. De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Loonbeslag is een overduidelijk signaal. Een schuldeiser laat dan beslag leggen op een deel van het loon. Bedrijven zijn verplicht daar aan mee te werken. Bijna alle bedrijven die aan de peiling hebben deelgenomen (90%) zeggen te maken met loonbeslagen van werknemers. Een kwart van de organisaties zegt vaak te maken te hebben met loonbeslagen. Hoe vaak hangt af van het aantal personeelsleden. Een kwart van de bedrijven met 200 tot 1000 werknemers heeft meer dan 24 loonbeslagen per jaar. De helft van alle deelnemers heeft de afgelopen twee jaar het aantal loonbeslagen zien stijgen.

Geld lenen van de baas
Naast loonbeslag komt personeel met geldproblemen ook vaak vragen om overwerk of een lening of voorschot. Zo’n 40% van de P&O-professionals krijgt wel eens de vraag om een lening en bijna 30% verstrekt die ook. Daarmee maakt een werkgever zich één van de schuldeisers, wat geen prettige situatie kan zijn. Het Nibud ziet dat bedrijven vaak niet weten hoe ze moeten omgaan met dit soort verzoeken. De meeste bedrijven (60%) hebben er geen beleid voor. Als een werknemer aangeeft dat hij schulden heeft wordt er voornamelijk doorverwezen naar de schuldhulpverlening (55%), een salarisvoorschot gegeven (42%) of een lening verstrekt (27%).

Workshops financiële problemen werknemers
Werknemers met geldzorgen zijn stressgevoelig, melden zich vaak ziek, maken sneller ongelukken en zijn gevoelig voor fraude en diefstal. Dit kost de werkgever veel tijd en geld. Het Nibud verwacht dat, gezien de economische situatie, het aantal personen met geldproblemen zal toenemen. Bovendien zullen waarschijnlijk ook de huishoudens met hogere inkomens te maken krijgen met problemen. Het Nibud ziet dat steeds meer werkgevers zich bij het Nibud melden omdat ze zich zorgen maken om hun personeel. Reden voor het Nibud de voorlichting aan werkgevers uit te breiden. Zo organiseert het Nibud workshops voor P&O-professionals waarin wordt uitgelegd hoe je als werkgever adequaat kan omgaan met financiële problemen van werknemers. Ook heeft het Nibud samen met ADP een voorlichtingsfolder ontwikkeld en zijn er factsheets te vinden op www.nibud.nl/personeelszaken.

Financiële problemen op de werkvloerdownload het onderzoek »

Gerelateerd nieuws
> UWV en SVB werken straks mee aan schuldregeling

Bronnen: ADP, 7 april 2009 en Nibud


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek