loading
views

De Jager: uniformering loonbegrip nu, vlaktaks na 2011

22 juni 2009

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA bepleit een uniform marginaal belastingtarief voor alle inkomen uit arbeid van 33,25 procent.

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA heeft het rapport, ‘Een sociale vlaktaks: naar werkbare en begrijpelijke inkomstenbelastingen’, op woensdag 17 juni in perscentrum Nieuwspoort gepresenteerd. De invoering van een vlaktaks is een onderwerp voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2011 en eventueel voor een volgend kabinet, aldus De Jager, die het rapport in ontvangst nam. De komende jaren is hij op verzoek van de Kamer wel al bezig met de uniformering van het loonbegrip.

Verhoging btw-tarief
Om de dan met ongeveer 16 miljard euro teruglopende belastinginkomsten te compenseren, zouden onder meer het hoge en het lage btw-tarief verhoogd moeten worden met respectievelijk 3 en 1 procent. Ook de vermogensrendementsheffing zou met 3,25 procent moeten worden verhoogd. In de voorstellen is verder sprake van een versobering en vereenvoudiging van het aantal heffingskortingen. De hypotheekrenteaftrek blijft in de plannen van het Wetenschappelijk Instituut ongemoeid.

Voordelen vlaktaks
Een vlaktaks heeft volgens het rapport veel voordelen. Zo zijn werkgevers voortaan verlost van een ingewikkelde individuele administratie voor de loonheffing (ze betalen voortaan over de loonsom van hun werknemers belasting) en kunnen werknemers met de komst van een loonbegrip meteen op hun loonstrookje hun verdiensten zien. Ook de werklast voor de Belastingdienst wordt verminderd. De werkgelegenheid zou er bovendien met 1 procent (80.000 banen) op vooruit kunnen gaan.

Heffing topinkomens
Volgens de opstellers van het rapport ‘Een sociale vlaktaks’ zijn de inkomenseffecten voor mensen beperkt. Hoge inkomens hebben een voordeel bij de aanpassingen, zodat geopperd wordt een topinkomenheffing in te voeren. Volgens het Wetenschappelijk Instituut is het aan de politiek om te bepalen vanaf welk inkomen de heffing moet gelden, maar hoe dan ook zal het volgens het WI een heel kleine groep betreffen. De heffing zou ook zeker minder dan 50 procent moeten bedragen.

Vereenvoudiging en verlaging tarief
CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën nam het rapport in ontvangst en sprak van “zeer interessante voorstellen, ook goed voor de sociale partners”. De laatste grote herziening van het belastingstelsel was in 2001. Volgens De Jager zijn een vereenvoudiging van het stelsel en verlaging van de belasting op arbeid de belangrijkste voordelen van een vlaktaks.

Sociale Vlaktaks Het volledige rapport »

Bron: CDA, 17 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek