loading
views

Depotstelsel aangenomen in Kamer

20 juni 2009

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de vervanging van de g-rekening door een depotstelsel.

Verwacht wordt dat vanaf januari 2010 hiermee wordt aangevangen.

Overgangsperiode
Vanaf het moment van invoering zal er een overgangsperiode gaan gelden waarin zowel de g-rekening als het depotstelsel naast elkaar kunnen worden gebruikt. Het is gedurende dat jaar aan de ondernemer om te bepalen wanneer hij of zij overgaat op het gebruik van het depotstelsel.

Bezwaren ABU
De voornaamste bezwaren van de ABU tegen het depotstelsel zijn de voorziene administratieve lasten en het lage rentepercentage dat de Belastingdienst gaat vergoeden op tegoeden van de depots.

Lage rentevergoeding
Staatssecretaris De Jager heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel vastgehouden aan de lage rentevergoeding die aansluit bij de consignatierente ondanks de kritiek hierop. Daartegenover staat dat depottegoeden sneller kunnen worden gedeblokkeerd dan momenteel mogelijk is bij de g-rekening. Ondernemers kunnen dus sneller vrij over hun tegoeden beschikken.

Uitwerking administratieve voorwaarden
Wat betreft de administratieve lasten heeft Staatssecretaris De Jager toegezegd het bedrijfsleven te betrekken bij de uitwerking van de administratieve voorwaarden en uitvoeringsregels van het depotstelsel. Hier is de ABU nauw bij betrokken.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek