loading
views

AVV CAO Timmerindustrie 2007-200910 juni 2009

AVV CAO Timmerindustrie

Download: > CAO Timmerfabrieken 2007-2009
> CAO Timmerfabrieken 2007-2009 rectificatie AVV

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15-6-2009, nr. 107, onder UAW Nr. 10915.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: overheid.nl/officiële bekendmakingen, 15 juni 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek