loading
views

Fietsregeling niet verruimd

17 juni 2009

Staatssecretaris De Jager gaat de fietsregeling niet verruimen, de huidige fiscale regelingen gericht op fietsbezit en -gebruik zijn volgens hem toereikend. De Jager vindt het wel van belang voor de effectiviteit van de huidige regelingen dat werkgevers deze fiscale mogelijkheden benutten.

Een uitbreiding van de fietsregeling zou echter een weinig (kosten)effectieve maatregel zijn. Dit schrijft De Jager in een brief over fiscale vergroening aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijkheid om de elektrische fiets aantrekkelijker te maken door het bedrag van de bedrijfsfietsenregeling van 749 euro te verdubbelen naar 1500 euro.

Huidige fiscale stimulering
Fietsbezit en -gebruik wordt op dit moment op verschillende wijzen fiscaal gestimuleerd. Een werkgever mag eenmaal in de drie jaar een onbelaste vergoeding van maximaal € 749 voor de aanschaf van een fiets geven. Voor zover de fiets duurder is dan € 749 en de werkgever ook dit hogere bedrag vergoedt, is dat meerdere belast voor de loonheffingen. Een fiets uit het duurdere segment van (stel) € 1000 kost de werknemer dan de loonheffing over € 251, oftewel (tegen een marginaal tarief van 42%) € 105. Voor een elektrische fiets van (stel) € 1500 geldt dat, ingeval de werkgever deze volledig vergoedt en er dus belasting verschuldigd is over het meerdere boven de € 749, de “eigen bijdrage” van de werknemer aan een fiets van € 1500 derhalve beperkt is tot circa € 315 (uitgaande van een marginaal tarief van 42%).

Elke drie jaar gratis een nieuwe fiets
Als ook rekening wordt gehouden met de verkoopwaarde van een aldus verkregen fiets bij aanschaf van een nieuwe, biedt de huidige regeling voldoende ruimte voor de werknemer om de facto elke drie jaar gratis een nieuwe fiets aan te schaffen.

Fietsgerelateerde vergoedingen
Naast de onbelaste vergoeding van maximaal € 749 voor de aanschaf van een fiets, mag een werkgever tevens maximaal € 82 per jaar onbelast vergoeden ter zake van met een fiets samenhangende zaken (bijvoorbeeld reparaties, een extra slot, een regenpak etc.). Ook kan een werkgever een fietsverzekering onbelast vergoeden.

Vergoeding van 0,19 euro per kilometer
Voorts mag de werkgever aan de werknemer – en ook dat is een keuzevrijheid voor de werkgever – een onbelaste (vaste) vergoeding van € 0,19 per kilometer betalen voor zakelijke reizen, waaronder woon-werkverkeer, waarbij de werknemer de fiets gebruikt. Deze € 0,19 per kilometer is ook van toepassing op de zakelijke kilometers (waaronder woon-werkverkeer) die worden afgelegd met een fiets die met gebruikmaking van de hiervoor genoemde vergoedingsregeling is aangeschaft.

Elektrische fiets
De Jager vindt de huidige fietsregeling, als het gaat om een ‘gewone’ fiets, zonder meer toereikend. Een verhoging van de belastingvrije vergoeding voor uitsluitend de elektrische fiets is om uitvoeringstechnische redenen niet gewenst. Dit leidt tot extra lasten voor zowel de werkgever (moet afzonderlijk worden geconstateerd en vastgelegd dat er een elektrische fiets is gekocht) als de Belastingdienst (extra controle-inspanningen). Bovendien is er geen rechtvaardiging om alleen de elektrische fietsen extra te stimuleren. Ook andere fietsen zijn geschikt voor langere afstanden (bijvoorbeeld bepaalde toerfietsen en racefietsen). Overigens groeit het aandeel van de elektrische fiets ook zonder verruiming van de huidige stimuleringsregeling.

Verruiming levert te geringe bijdrage op aan terugdringen autoritten
Een verhoging van de belastingvrije vergoeding voor alle fietsen betekent volgens De Jager dat een nu al ruimhartige fiscale regeling verder wordt verruimd omdat daarmee ook luxe of bijzondere fietsen worden gestimuleerd die niet zullen leiden tot een toename van woon-werkverkeer per fiets, bijvoorbeeld een zogenoemde ‘mama’-fiets of een bakfiets, aldus de staatssecretaris. Een verruiming van de fietsregeling levert verder een te geringe bijdrage aan het terugdringen van het aantal autoritten. Het is overigens aan de werkgever of en in hoeverre hij deze fiscale regelingen aan zijn werknemers aanbiedt.

Bron: minfin, 3 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek