loading
views

Belastingvrije vergoeding thuiswerkers

17 jun 2009

De inrichting van een werkruimte thuis kan door de werkgever onder bepaalde voorwaarden onbelast vergoed worden.

Ten eerste moet er een gedagtekend schriftelijk contract zijn tussen de werkgever en de betrokken werknemer, waarin de naam en het adres van de werknemer vastgelegd. Beiden moeten het contract bewaren bij de loonadministratie.

Voorwaarden onbelaste vergoeding
De overige voorwaarden voor een onbelaste vergoeding zijn:

  • Het contract bevat de dag of dagen in de week waarop de werknemer in de werkruimte thuis werkt.
  • Per 5 kalenderjaren mag niet meer dan € 1.815 inclusief btw (waarde in het economische verkeer) onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld.
  • De werknemer werkt ten minste eenmaal per week gedurende de gebruikelijke werktijd voor vervulling van zijn dienstbetrekking in de werkruimte met behulp van telematica zoals een telefoon of computer, zonder dat hij naar de arbeidsplaats buiten de woning reist.

Eisen inrichting volgens Arbeidsomstandighedenbesluit
Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit moet de inrichting van de werkruimte aan de volgende eisen voldoen:

  • De arbeidsplaats van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en een op ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking.
  • Op de arbeidsplaats zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.

Bron: Belastingdienst, 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek