loading
views

Leeftijdsdiscriminatie meest gehoorde klacht16 juni 2009

Een kwart van de discriminatieklachten die vorig jaar bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is binnengekomen betreft leeftijd.

Daarna volgen discriminatieklachten over ras (17%), sexe (13%) en handicap/chronische ziekte (12%). Klachten over discriminatie op grond van godsdienst krijgen doorgaans veel media-aandacht, maar vormen slechts 8% van aan de CGB voorgelegde zaken. Dat bleek uit het vrijdag gepubliceerde CGB-jaarverslag over 2008.

Ongunstigere arbeidsvoorwaarden
Discriminatie treft vooral nog steeds vrouwen, gehandicapten, ouderen en allochtonen die daardoor vaak minder snel aan werk kunnen komen. Ook hebben deze groepen vaker ongunstigere arbeidsvoorwaarden en staan ze minder sterk bij ontslag, zo staat in het jaarverslag.

Verboden onderscheid bij ruim 75 gevallen
In totaal werden in 2008 bij de CGB 432 verzoeken om een oordeel ingediend. De CGB bracht negen adviezen uit en velde in 155 zaken een oordeel. In ruim de helft van de gevallen was sprake van verboden onderscheid. De adviezen van de CGB hadden betrekking op zaken als de werkleerplicht voor jongeren, gewetensbezwaarde trouwambtenaren en de uitgebreide juridische kaders voor een discriminatievrije school. Naast adviezen en oordelen deed de CGB ook een toenemend aantal zaken af door met partijen in gesprek te gaan.

Stijging klachten in 2009
Het jaar 2008 liet een afname aan zaken zien met 16%. Het aantal klachten in 2009 toont echter weer een stijging. In 79% van de gevallen waarin follow-up mogelijk was, is het oordeel ook daadwerkelijk opgevolgd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2007 met 4 procentpunt. Het gaat hierbij om individuele dan wel structurele opvolging.

Discriminatie en het CGB
Laurien Koster, voorzitter van de CGB: “Discriminatie blijkt telkens weer van alle dag en van iedereen te zijn. Bedoeld of onbedoeld worden mensen geraakt in hun identiteit; gevoelsmatig of daadwerkelijk buiten spel gezet. Daarbij gaat het heel vaak over leeftijd, ras, geslacht of handicap. De werkelijkheid is als steeds weerbarstiger dan de wet.” Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan zich wenden tot de CGB. Die beoordeelt dan of de gelijkheidsbehandelingswetgeving is overtreden.

Het volledige jaarverslag van CGB >

Gerelateerd nieuws
> Discriminatie en onduidelijkheid sollicitaties
> Werkloze 45-plussers gediscrimineerd
> Subtiele discriminatie tast zelfbeeld aan

Bron: CGB, 12 juni 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek