loading
views

Kwart bedrijven stoot personeel af wegens recessieLogo CBS
16 juni 2009

In het tweede kwartaal van 2009 gaf ruim 71 procent van de bedrijven aan maatregelen tegen de economische teruggang te treffen. Dat zijn er iets meer dan een kwartaal eerder. Vooral het afstoten van personeel is vaker genoemd dan in voorgaand kwartaal.

Desondanks geven bedrijven aan niet meer last te hebben van de kredietcrisis dan in vorig kwartaal. Dat constateert het Centraal Bureau voor Statistiek naar aanleiding van onderzoek.

Maatregelen tegen economische teruggang
MaatregelenEconomischeTeruggang

Aantal bedrijven dat maatregelen neemt tegen recessie groeit
Ruim 71 procent van de bedrijven zei maatregelen te nemen tegen de economische teruggang. Een kwartaal eerder was dat nog 68 procent. Vooral het afstoten van werknemers is vaker genoemd. In het tweede kwartaal van 2009 noemde 22 procent van de bedrijven het afstoten van tijdelijk personeel als maatregel. Nog eens 6 procent gaf aan vast personeel te laten afvloeien. Ook het uitstellen van investeringen is vaker aangegeven dan voorgaand kwartaal. Het verplaatsen of uitbesteden van productieactiviteiten is daarentegen minder vaak genoemd dan in het eerste kwartaal.

Effecten die het bedrijfsleven ondervindt van de huidige kredietcrisis
EffectenKredietcrisisBedrijven

Niet meer last van kredietcrisis dan in vorig kwartaal
Het aantal bedrijven dat aangeeft effecten van de kredietcrisis te voelen is vrijwel gelijk gebleven aan het eerste kwartaal. Net als in het vorige kwartaal zei eén op de vijf bedrijven minder makkelijk krediet te verwerven. In vergelijking met het vorige kwartaal waren er minder ondernemers die het niet kunnen verzekeren tegen afnemers die hun verplichtingen niet nakomen (debiteurenrisico) noemden. Vooral grote bedrijven gaven minder vaak aan hier last van te hebben. Het minder makkelijk wegzetten van overtollige liquiditeiten is juist door meer bedrijven genoemd.

Gerelateerd nieuws
> FNV: enquête uitzendkrachten rond gevolgen kredietcrisis
> Deeltijd-ww vervangt wtv-regeling

Bron: CBS, 16 juni 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek