loading
views

ArboFlexBulletin 5 – beperk aansprakelijkheid uitzendbureaus

13 juni 2009

Hoe kun je als uitzendbureau voorkomen dat je opdraait voor de onveilige werkplek van een inlener?


Dat is de belangrijkste vraag die beantwoord wordt in de vijfde editie van het ArboFlexBulletin, die onlangs is verschenen. Naast informatie over aansprakelijkheid vindt u in dit nummer nieuws over de landelijke arbocatalogus voor uitzendkrachten en tips voor de vakantiewerktijd die weer voor de deur staat.

Uitzendbureau’s kunnen aansprakelijkheid voorkomen
“Het lijkt een onvermijdelijk risico, maar als uitzendbureau kun je wel degelijk voorkomen dat je opdraait voor de onveilige werkplek van een inlener.” Maarten Tanja, die als advocaat bij ABU Legal (juridische dienstverlening voor uitzendbureaus die lid zijn van de brancheorganisatie) regelmatig aansprakelijkheidskwesties in de Uitzendbranche behandelt, licht toe: “Op het eerste gezicht een gelopen race, maar de aansprakelijkheid voor ongevallen is lang niet zo’n uitgemaakte zaak als vaak wordt gedacht.” Een werkgever kan zich indekken tegen aansprakelijkheidsrisico door het financiële risico van die ongevallen te verleggen naar de opdrachtgever, aldus Tanja. Meer hierover in het vijfde ArboFlexBulletin

De aansprakelijkheidswetten
Naast de Arbowet, de grondslag voor aansprakelijkheid op het gebied van arbeidsomstandigheden en arborisico’s, is de voornaamste wettelijke bepaling artikel 7:658 BW lid 1. Het komt er op neer dat de werkgever de werknemer beschermen tegen gevaar. Verder geldt artikel 11 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). De RI&E van de inlener komt hierbij kijken, maar die is lang niet altijd aanwezig. “Zo blijven uitzendkrachten blootstaan aan gevaren.”

Doelen van de arbocatalogus
Ook de arbocatalogus die binnenkort uitkomt moet meehelpen die gevaren te beperken en de risico’s van de uitzendbureau’s in te dammen. De STAF wil met de arbocatalogus voor uitzendkrachten deze doelen bereiken:

 • Gelijke behandeling van uitzendkrachten;
 • Terugdringen van ongevallen;
 • Meer uniformiteit in de voorlichting;
 • Beter voorgelichte uitzendkrachten;
 • Het besef vergroten bij inleners dat zij verantwoordelijk zijn voor goede voorlichting
  aan uitzendkrachten;
 • Minder financiële en administratieve lasten bij doorgeleiding en up-to-date houden van
  arbo-informatie van de inlener;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor het voorlichten van
  uitzendkrachten over arbeidsrisico’s.

Bron: ArboFlexBulletin, juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek