loading
views

Norm voor externe inhuur bij het Rijk

logo_rijksoverheid

12 juni 2009
 

Het kabinet stelt een grens aan de uitgaven voor externe inhuur bij ministeries: niet meer dan 13% van de totale personele kosten.

Door deze koppeling leidt een daling van het aantal ambtenaren niet tot meer inhuur. Het kabinet wil een grens stellen aan de externe inhuur, maar vindt ook dat ministeries een eigen afweging moeten kunnen maken over de inzet van personeel.

In meeste gevallen inhuur van uitzendkrachten
Extern personeel inhuren kan wenselijk zijn als het ministerie bijvoorbeeld de deskundigheid niet in huis heeft, bij piekdrukte of ziekte. In de meeste gevallen worden uitzendkrachten ingehuurd.

Norm gebaseerd op cijfers van 2007
Ministers rapporteren jaarlijks over de kosten voor externe inhuur. De norm is gebaseerd op de cijfers van 2007. De uitgaven bedroegen toen ruim 13% van de totale personele kosten.

Bron: Persbericht ministerraad, 12 juni 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek