loading
views

FNV wil inzagerecht in risico’s eigen werkplek12 juni 2009
De FNV dringt aan op inzagerecht van werknemers in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun eigen werkplek. In januari hebben ook verschillende kamerleden hier om gevraagd, maar minister Donner heeft hier vooralsnog geen gehoor aan gegeven. De FNV heeft de leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu gevraagd hier in het overleg op 24 juni a.s. werk van te maken.

Nog geen derde van de werknemers in Nederland wordt door de werkgever voorgelicht over de aan de eigen werkzaamheden verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Slechts een kwart krijgt inzage in de RI&E van de eigen werkplek.

1 op 5 werknemers wordt inzage geweigerd
De FNV beschouwt inzage als een fundamenteel werknemersrecht, in elk geval voor wat betreft dat deel van de RI&E dat gaat over de eigen werkzaamheden en risico’s. Uit een recente peiling van FNV Bondgenoten blijkt dat één op de vijf werknemers die uitdrukkelijk om inzage in de RI&E vraagt, daartoe door de werkgever niet in de gelegenheid wordt gesteld.

Arbeidsinspectie geeft niet thuis
Klagen bij de Arbeidsinspectie is overigens zinloos. De Arbeidsinspectie heeft FNV vorige week laten weten sinds 1 januari 2007 niet meer op te kunnen treden tegen een werkgever die zijn werknemers desgevraagd weigert de RI&E te mogen inzien.

Eigen verantwoordelijkheid
Inzage in de RI&E is voor werknemers de enige mogelijkheid om een betrouwbaar beeld te krijgen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zij en hun collega’s lopen en van de maatregelen die genomen moeten worden om die risico’s te voorkomen of te beperken. Die informatie hebben werknemers ook nodig in verband met de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en die van anderen (artikel 11 Arbowet) en de wettelijke plicht om samen te werken met de werkgever bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid (artikel 12 Arbowet). Werknemers worden steeds meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, maar als zij om de RI&E vragen wordt die vaak geweigerd. “Dat wringt”, constateert FNV.

Gerelateerd nieuws
> Arbocatalogus voor uitzendbranche
> Gevolgen nieuwe Arbowet in 2007

Bron: FNV, 11 juni 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek