loading
views

Minimumloon per 1 juli 2009 omhoog

NB: zie onderaan dit bericht de tabel met bedragen die FlexService hanteert en de toelichting op de gehanteerde afronding.

Logo SZW10 juni 2009

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2009 met 1,26 procent.

Het Ministerie van SZW heeft de bedragen recentelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

Bruto minimumloon

Wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 2009:

  • 1.398,60 euro per maand
  • 322,75 euro per week
  • 64,55 euro per dag

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009
Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,26 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009

brutominimumjeugdloonftjuli091
Alle bedragen zijn in euro’s

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.

Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 juli 2009

brutominimumloonftjuli2009
Alle bedragen zijn in euro’s

Netto minimumloon
De nettobedragen staan niet in de wet. Netto loon is het loon dat u uitbetaald krijgt, op uw rekening of contant. Hoeveel u netto overhoudt hangt af van de belasting en premies die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen.

Staatscourant 9 juni 2009 Gepubliceerde minimumloon regeling »

NB:

Berekening minimum uurlonen in FlexService

De minimum uurlonen die FlexService hanteert, zijn als volgt berekend: minimum weekloon gedeeld door het aantal uren per week. De uurlonen die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd, zijn wat ons betreft vaak onjuist, omdat er rekenkundig is afgerond. Daardoor zijn sommige uurlonen naar beneden afgerond. Dit betekent dat het minimum weekloon niet wordt gehaald als het aantal uren wordt gewerkt dat bij de berekening van het uurloon is gehanteerd.
De minimum uurlonen die FlexService hanteert zijn naar boven afgerond, waardoor er niet onder het minimum weekloon wordt betaald.

Bij een 40-urige werkweek wordt het minimum weekloon gedeeld door 40. Het resultaat wordt naar boven afgerond, om te voorkomen dat 40 maal het berekende minimum uurloon lager is dan het minimum weekloon.

Afronding heeft effect op minimum weekloon
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rondt rekenkundig af: soms naar boven, soms naar beneden, afhankelijk van de derde decimaal. Het gevolg is dat 40 maal het minimum uurloon soms lager uitvalt dan het minimum weekloon. Wij hebben het Ministerie hierover benaderd en daar zegt men ons dat je dan het weekloon moet aanvullen tot het minimum weekloon. Omdat dit veel te omslachtig is, hebben we ervoor gekozen om naar boven af te ronden.

De bedragen zoals die in FS gehanteerd gaan worden, zijn te vinden in de onderstaande tabel. De gele velden bevatten waarden die afwijken van de door het Ministerie gepubliceerde waarden. Deze waarden worden in FlexService gehanteerd, om de noodzakelijke latere correctie in het weekloon te voorkomen, zie de uitleg hierboven.

Leeftijd

 

 Werkweek

 36 uur

 Werkweek

 38 uur

 Werkweek

 40 uur

   minimumloon

 in euro’s per uur

 minimumloon

 in euro’s per uur

 minimumloon

 in euro’s per uur

 23 jaar of ouder  8,97  8,50  8,07
 22 jaar  7,63  7,22  6,86
 21 jaar  6,50  6,16  5,85
 20 jaar  5,52  5,23  4,97
 19 jaar  4,71  4,46  4,24
 18 jaar  4,08  3,87  3,68
 17 jaar  3,55  3,36  3,19
 16 jaar  3,10  2,94  2,79
 15 jaar  2,70  2,55  2,43

In de gele velden ziet u de waarden die in FlexService afwijken van de waarden die het Ministerie heeft gepubliceerd.

Bron: SZW, 10 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek