loading
views

Zelfstandigen en de WW – wat zijn de regels?

Voor zelfstandigen die de WW ingaan of voor mensen die vanuit de WW als zelfstandige starten, geldt een aantal belangrijke regels, waaronder meldingsplicht van het aantal uren (inclusief indirecte uren), de vrijlatingregeling en freelanceregeling.

Zelfstandigenaftrek en de WW
Voor het recht op zelfstandigenaftrek geldt dat de belastingplichtige minimaal 1225 uur per jaar als zelfstandige moet hebben gewerkt. Hierbij mogen de zogenaamde indirecte uren (bijvoorbeeld uren voor acquisitie) worden meegenomen. Iemand die vanuit de WW als zelfstandige begint, moet ook aan het UWV opgeven hoeveel uur hij als zelfstandige heeft gewerkt. Daarbij moet hij tevens deze indirecte uren opgeven.

Opgave Belastingdienst en UWV gelijk – meldingsplicht
De opgave aan de Belastingdienst en aan het UWV moet namelijk overeenkomen. Over exact dezelfde materie moet aan verschillende overheidsorganen dezelfde informatie worden verstrekt. Deze regel is door de rechter al in 1996 geformuleerd. Bij verschillen kan de uitkering met terugwerkende kracht wordt gekort en teruggevorderd, terwijl er (in de meeste gevallen) ook een boete wordt opgelegd in verband met het niet voldoen aan de zogenaamde mededelingsplicht.

Gemaakte uren worden vaste uren
Wie vanuit de WW als zelfstandige start moet gedurende de resterende duur van de WW-uitkering die uren als zelfstandige werken die hij in de eerste week als zelfstandige heeft opgegeven. Deze uren worden voor de gehele resterende duur van de uitkering gekort, ook al heeft hij in latere weken minder uren als zelfstandige gemaakt.

Wat zijn de indirecte uren
Alle indirecte uren die economisch voordeel kunnen opleveren tellen mee. Denk aan scholing, boekhouding, beursbezoeken en andere. Alle gemaakte uren tellen mee, ook indirecte uren in het weekend gaan van de WW uitkering af.

Aanvraag vrijlatingregeling
Zelfstandigen die in de WW terecht komen kunnen een beroep doen op een vrijlatingregeling. Het gemiddelde van het aantal gewerkte uren over de periode van 26 weken voorafgaande aan de WW periode (vrijlatingperiode) wordt op aanvraag van de zelfstandige tijdens de WW periode niet meer gekort. De meer uren worden wel gekort.

Freelanceregeling
Wie als freelancer werkzaam is en vervolgens in de WW terecht komt, kan aanspraak maken op een urenverrekening per week waarbij gewerkte uren niet definitief worden gekort in volgende weken. Freelancers moeten dit zelf aanvragen en de regeling schriftelijk laten bevestigen. Ook moeten freelancers dan vragen welke regels er gelden als ze de zelfstandigenaftrek gaan aanvragen in de WW periode.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek