loading
views

Tijdelijke verruiming afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk

logo_minfin

7 juni 2009
 
De afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk is tijdelijk verruimd.

Het kabinet heeft de reeds bestaande afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk voor de jaren 2009 en 2010 tijdelijk verruimd. Dit is een belangrijke maatregel uit het fiscaal stimuleringspakket.

Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelwerk (S&O)
Voor werkgevers biedt deze fiscale regeling een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen met betrekking tot de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Dit zijn:

  • Ontwikkeling van producten, processen en programmatuur;
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek;
  • Analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O-projecten;
  • Technisch onderzoek gericht op verbetering van productieprocessen of gebruikte programmatuur.

S&O-verklaring
Een belangrijke eis voor het kunnen toepassen van de afdrachtvermindering is de S&O-verklaring. Deze kan worden aangevraagd bij SerterNovem.

Tijdelijke verruiming voor 2009 en 2010
De afdrachtvermindering was 42% van het berekende loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Over een kalenderjaar kon maximaal € 8 miljoen aan afdrachtvermindering S&O verkregen worden. De tijdelijke verruiming betreft nu 50% en maximaal € 14 miljoen.

Bron: MinFin, 23 april 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek