loading
views

IWI: beveiliging persoonsgegevens vaak niet op orde


 
5 juni 2009
 
Veel sociale diensten hebben de beveiliging van persoonsgegevens niet op orde

Op 1 januari 2009 had 78 procent van de gemeenten een beveiligingsplan voor het beheer en de uitwisseling van gegevens op het gebied van werk en inkomen. Dat is in aantallen een flinke verbetering ten opzichte van een jaar eerder.

Vereisten
Vrijwel geen van de beveiligingsplannen voldoet echter volledig aan alle vereisten. UWV en SVB hebben hun informatiebeveiliging over het algemeen wel goed gewaarborgd. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen naar de waarborgen van de beveiliging van informatie in de keten van werk en inkomen.
 
Suwinet-Inkijk
IWI onderzocht hoe gemeenten, UWV en SVB omgaan met de beveiliging van persoonsgebonden gegevens bij gebruik van Suwinet-Inkijk, een systeem waarmee ze elektronisch gegevens uitwisselen. Hiermee hebben ze inzicht in elkaars gegevens en in die van organisaties als de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 
Beveiligingsplan
Er zijn maar weinig gemeenten die een goed beveiligingsplan hebben. In de regel dragen ze de plannen niet goed uit in hun organisatie. Van een jaarlijkse evaluatie komt het maar zelden. Het gebruik van Suwinet-inkijk wordt meestal niet gemonitord, en ongeoorloofde pogingen om van het systeem gebruik te maken worden niet opgespoord. Dit heeft als risico dat ongeoorloofd gebruik niet wordt opgemerkt. Verder ziet IWI verbetermogelijkheden bij de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers.
 
UWV en SVB
De informatiebeveiliging van UWV en SVB is over het algemeen goed geborgd; wel is sprake van enkele onvolkomenheden. IWI heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de beveiligingsplannen van UWV en SVB voldoet aan de normen. Ze hebben de organisatorische procedures en maatregelen ook goed op orde. UWV en SVB verantwoorden zich jaarlijks hierover tegenover de minister van SZW. Gemeenten leggen verantwoording af aan de gemeenteraad.
 

Bron: IWI, 4 juni 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek