loading
views

Besluit Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen

Besluit Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen

Het besluit bevat beleidsregels en goedkeuringen op het terrein van de administratieve verplichtingen en factureringsverplichtingen met betrekking tot de omzetbelasting.


Download wettekst Besluit Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen


Nadere regels
Het besluit bevat een groot aantal beleidsregels om voor de BTW op formeel en administratief vlak meer duidelijkheid te geven waarbij de nadruk op facturatie ligt. De in dit besluit opgenomen beleidsregels vormen een aanvulling op de algemene administratieverplichtingen in hoofdstuk VIII, afdeling 2, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

In het besluit worden onder andere nadere regels gegeven over:

  • het administreren van facturen;
  • het bijhouden van registers;
  • het uitreiken van een factuur;
  • de vorm van een factuur;
  • de inhoud van een factuur;
  • elektronisch factureren.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek