loading
views

Administratieve eenheid

Administratieve eenheid
Een administratieve eenheid is een administratief of anderszins zelfstandig onderdeel van de inhoudingsplichtige en is de organisatie die verantwoordelijk is voor het insturen van de loonaangifte.

Inhoudingsplichtige
Inhoudingsplichtige voor de loonheffing bent u als u werknemers in dienst hebt die tot u in dienstbetrekking staan. Van een echte dienstbetrekking is sprake als de werknemer zich verplicht heeft persoonlijk voor de werkgever te werken, de werkgever de werknemer loon voor zijn arbeid betaald en tussen de werkgever en de werknemer een gezagsverhouding bestaat.

Loonheffingennummer
Ter identificatie van de administratieve eenheid bij de belastingdienst en het UWV wordt een loonheffingennummer door de Belastingdienst verstrekt. Een inhoudingsplichtige bestaat doorgaans uit één administratieve eenheid. Dat wordt in het loonheffingennummer meestal aangeduid met het getal 01 na de L. De letter L plus de cijfers erachter wordt het subnummer genoemd.

Een inhoudingsplichtige kan meerdere administratieve eenheden hebben waar personeel werkt. Per administratieve eenheid kan een subnummer bestaan. Per subnummer moet steeds afzonderlijk aangifte loonheffingen worden gedaan.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek