loading
views

Weet hoe het zit met inhuur van arbeidskrachten

4 juni 2009
 
De overheid is de campagne “Weet hoe het zit” gestart. Daarmee krijgen ondernemers informatie over rechten en plichten bij het inzetten van (buitenlandse) arbeidskrachten.
 
De campagne is een initiatief van het ministerie van SZW. De campagne informeert werkgevers en uitzendbureaus over de rechten en plichten die voortkomen uit het sociale stelsel.
 
Doel
Doel van de campagne is om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over de regels die te maken hebben met de inzet van buitenlandse (vaak tijdelijke) arbeidskrachten, ze bewust te maken van de risico’s die ze lopen als ze de regels onvoldoende naleven (denk aan aansprakelijkheid, boetes, anoniementarief) en duidelijk te maken hoe ze die risico’s kunnen beperken. Daarmee wil de overheid het nalevingsgedrag bevorderen en fraude en illegaliteit in de uitzendbranche voorkomen.
 
Regelgeving niet voldoende bekend
Uit overleg met branche-organisaties van uitleners en inleners van tijdelijke arbeid bleek dat inleners (en soms ook uitbesteders) van tijdelijke arbeid:

  • overzicht missen van de (fiscale en niet-fiscale)verplichtingen waar ze rekening mee moeten houden als ze werken met (buitenlandse) arbeidskrachten.
  • zich niet altijd voldoende bewust zijn van de risico’s die zij lopen op het punt van de aansprakelijkheid voor loonheffingen.
  • graag willen weten hoe ze de risico’s kunnen voorkomen of inperken.

Bron: Belastingdienst, 3 juni 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek