loading
views

Inhuur arbeidskrachten – “Weet hoe het zit”

4 juni 2009

Onder de titel “Weet hoe het zit” is een campagne gestart om ondernemers te informeren over rechten en plichten bij het inzetten van (buitenlandse) arbeidskrachten.

De campagne is een initiatief van het ministerie van SZW, en heeft als doel werkgevers en uitzendbureaus te informeren over de rechten en plichten die voortkomen uit het sociale stelsel.

Voorkomen van fraude in uitzendbranche
De overheid wil bewustwording kweken van de regels die spelen bij de inzet van buitenlandse (vaak tijdelijke) arbeidskrachten, de risico’s die kleven aan het onvoldoende naleven van de regels (denk aan aansprakelijkheid, boetes, anoniementarief) en de wijze waarop deze risico’s te beperken zijn. Op deze wijze wil de overheid het nalevingsgedrag bevorderen en fraude en illegaliteit in de uitzendbranche voorkomen. Deze communicatiecampagne is één van de instrumenten die wordt ingezet om naleving te bevorderen.

Overzicht
Uit overleg met branche-organisaties van uitleners en inleners van tijdelijke arbeid bleek dat inleners (en soms ook uitbesteders) van tijdelijke arbeid:
overzicht missen van de (fiscale en niet-fiscale)verplichtingen waar ze rekening mee moeten houden als ze werken met (buitenlandse) arbeidskrachten;
zich niet altijd voldoende bewust zijn van de risico’s die zij lopen op het punt van de aansprakelijkheid voor loonheffingen;
willen graag weten hoe ze de risico’s kunnen voorkomen of inperken.

Hoofdlijnen

Daarom zijn de hoofdlijnen van de regelgeving samengebracht op een portalsite: www.weethoehetzit.nl. De site verwijst weer door naar sites van (onder andere) de Belastingdienst.

Campagne

Advertenties, banners en radiospots attenderen ondernemers op de site en op de verschillende aspecten van inhuur van arbeidskrachten. Vanaf september 2009 vindt een vervolgactie plaats met direct mailing en artikelen in vakbladen.

Bron: Belastingdienst, 3 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek