loading
views

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht
Het vennootschapsrecht is ondernemingsrecht, dat de werking der vennootschappen regelt. Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling horen daar bij. Het vennootschapsrecht is in Nederland opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat handelt over de rechtspersonen.


Download wettekst boek 2 Burgerlijk Wetboek


Vennootschapsvormen
Er zijn verschillende Nederlandse vennootschapsvormen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid.

 • vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:
  • maatschap;
  • vennootschap onder firma (VOF of V.O.F. of vof of v.o.f.);
  • commanditaire vennootschap (CV of C.V. of cv of c.f.).
 • vennootschapsvormen die als rechtspersoon aan het handelsverkeer kunnen deelnemen, zijn:
  • naamloze vennootschap (NV of N.V. of nv of n.v.)
  • besloten vennootschap (BV of B.V. of bv of b.v.)
  • coöperatie:
   • met beperkte aansprakelijkheid (BA of B.A. of ba of b.a.);
   • met uitgesloten aansprakelijkheid (UA of U.A. of ua of u.a.);
   • met wettelijke aansprakelijkheid (WA of W.A. of wa of w.a.).

Akte van oprichting
De oprichting van de vennootschap geschiedt bij notariële akte. De akte van oprichting moet de statuten van de vennootschap bevatten. Deze statuten betreffen o.a. de statutaire naam, de zetel en het doel van de vennootschap.

Statutaire naam
De statutaire naam van de vennootschap is tegelijkertijd de handelsnaam, de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. De volledige statutaire naam moet duidelijk blijken uit alle correspondentie en bekendmakingen waarin de vennootschap partij is.

Handelsnaam
Naast de statutaire naam kunnen ook een of meerdere handelsnamen gevoerd worden.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek