loading
views

Loonbelastingverklaring

FlexHandboek
« Loon LoonbelastingverklaringNieuws:
26-10-09 Handtekening essentieel in LB-verklaring
05-12-08 Bewaartermijn personeels- en loongegevens
16-06-07 Loonbelastingverklaring controleren
19-01-07 Model verklaring persoonlijke gegevens


Loonbelastingverklaring / opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Per 1 januari 2007 is de verplichte loonbelastingverklaring vervallen. In plaats daarvan moet een nieuwe werknemer een schriftelijke verklaring bij de werkgever indienen voordat hij gaat werken. In deze schriftelijke verklaring moet de werknemer de volgende gegevens opnemen:

  • naam en voorletters;
  • adres;
  • postcode en woonplaats;
  • land en regio (indien de werknemer niet in Nederland woont);
  • geboortedatum;
  • burgerservicenummer (BSN).

Schriftelijk verzoek loonheffingskorting
Met het verdwijnen van de loonbelastingverklaring moet een nieuwe werknemer ook een schriftelijk verzoek bij de werkgever indienen voor het toepassen van de loonheffingskorting. Wanneer een werknemer de loonheffingskorting niet meer wil of mag laten toepassen, dient hij dit eveneens schriftelijk te verzoeken. De verklaring met de vereiste gegevens en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen moeten gedagtekend en ondertekend zijn.

Voor pensioen- of uitkeringsgerechtigden geldt dat de verklaring en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen vóór de eerste loonbetaling moeten worden verstrekt. De verklaring en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen moeten minstens vijf kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking worden bewaard bij de loonadministratie of in het personeelsdossier. Verder gelden per 1 januari 2007 dezelfde regels die tot en met 2006 golden voor de loonbelastingverklaring.

Formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’
De belastingdienst heeft inmiddels het formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ ontwikkeld. Met dit model biedt zij een praktisch alternatief voor de vervallen loonbelastingverklaring.

Download hier het formulier »

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek