Loonbelastingverklaring

Laatste update: 17-05-2013 10:57
Gelezen: 8074 keer

Loonbelastingverklaring
FlexHandboek
« Loon LoonbelastingverklaringNieuws:
26-10-09 Handtekening essentieel in LB-verklaring
05-12-08 Bewaartermijn personeels- en loongegevens
16-06-07 Loonbelastingverklaring controleren
19-01-07 Model verklaring persoonlijke gegevens


Loonbelastingverklaring / opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Per 1 januari 2007 is de verplichte loonbelastingverklaring vervallen. In plaats daarvan moet een nieuwe werknemer een schriftelijke verklaring bij de werkgever indienen voordat hij gaat werken. In deze schriftelijke verklaring moet de werknemer de volgende gegevens opnemen:

 • naam en voorletters;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • land en regio (indien de werknemer niet in Nederland woont);
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer (BSN).

Schriftelijk verzoek loonheffingskorting
Met het verdwijnen van de loonbelastingverklaring moet een nieuwe werknemer ook een schriftelijk verzoek bij de werkgever indienen voor het toepassen van de loonheffingskorting. Wanneer een werknemer de loonheffingskorting niet meer wil of mag laten toepassen, dient hij dit eveneens schriftelijk te verzoeken. De verklaring met de vereiste gegevens en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen moeten gedagtekend en ondertekend zijn.

Voor pensioen- of uitkeringsgerechtigden geldt dat de verklaring en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen vóór de eerste loonbetaling moeten worden verstrekt. De verklaring en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen moeten minstens vijf kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking worden bewaard bij de loonadministratie of in het personeelsdossier. Verder gelden per 1 januari 2007 dezelfde regels die tot en met 2006 golden voor de loonbelastingverklaring.

Formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’
De belastingdienst heeft inmiddels het formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ ontwikkeld. Met dit model biedt zij een praktisch alternatief voor de vervallen loonbelastingverklaring.

Download hier het formulier »

Tags FlexWijzer
Tags

Advertenties

Kostprijs 2014

Vacatureplein

Personalia

Jurisprudentie arbeidsrecht

Meest gelezen

 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 2. Feestdagen 2014
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing
 4. Is 26 april een verplichte vrije dag?
 5. CAO Voortgezet Onderwijs 2014-2015
 6. Akkoord CAO VVT 2013-2014 | CAO Verzorging, Verpleging, Thuis- en Kraamzorg
 7. Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2014-2015
 8. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf
 9. Minimumloon 2014
 10. CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 * | CAO GHZ
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (4771)
 2. Feestdagen 2014 (2083)
 3. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (1049)
 4. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (1047)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (950)
 6. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (939)
 7. Akkoord CAO VVT 2013-2014 | CAO Verzorging, Verpleging, Thuis- en Kraamzorg (914)
 8. CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 * | CAO GHZ (876)
 9. Minimumloon 2014 (848)
 10. CAO Voortgezet Onderwijs 2014-2015 (771)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (21694)
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (5640)
 3. Feestdagen 2014 (5002)
 4. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (4976)
 5. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (4244)
 6. Akkoord CAO VVT 2013-2014 | CAO Verzorging, Verpleging, Thuis- en Kraamzorg (4243)
 7. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (4203)
 8. Minimumloon 2014 (4162)
 9. CAO Metalektro 2013-2015 * (2875)
 10. CAO Installatiebedrijf 2013-2015 * (2661)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (238667)
 2. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (85220)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (68251)
 4. Minimumloon 2014 (63253)
 5. Premies 2014 (51242)
 6. CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 * (49854)
 7. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (49435)
 8. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (49333)
 9. CAO Bakkers 2013-2015 * (42867)
 10. CAO Installatiebedrijf 2013-2015 * (40807)