loading
views

Arbeidsomstandighedenbesluit | Arbobesluit

Arbeidsomstandighedenbesluit | Arbobesluit
Het Arbeidsomstandighedenbesluit of kortweg Arbobesluit, maakt deel uit van de arbeidsomstandighedenwetgeving in Nederland. In het Arbobesluit staan regels die aangeven welk resultaat het arbobeleid moet hebben.


Uitwerking Arbeidsomstandighedenwet
Het Arbobesluit is een concrete uitwerking van de Arbowet. De voorschriften zijn algemeen geformuleerd en geven aan welk resultaat het arbobeleid moet hebben,maar niet hoe dit resultaat bereikt dient te worden.

Indeling naar onderwerp
Het Arbobesluit kenmerkt zich door zijn aanpak per onderwerp waarbij per onderwerp een hoofdstuk in de wet is ontworpen. In deze hoofdstukken worden alle voorschriften, als ook de verboden en uitzonderingen voor dat onderwerp besproken.

Het arbobesluit bevat onder andere de volgende onderwerpen:

  • Risico inventarisatie en evaluatie
  • Inrichting werkplekken
  • werken met gevaarlijke stoffen
  • Fysieke belasting
  • Beschermingsmiddelen

Elk hoofdstuk is in principe geldig voor alle sectoren en voor alle categorieën werknemers. Als er voor een bepaalde sector of een bepaalde categorie werknemers aanvullende of afwijkende regels bestaan zijn die in hetzelfde hoofdstuk opgenomen.

 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek