loading
views

Eerstedagsmelding | EDM

Eerstedagsmelding | EDM
De Eerstedagsmelding, of EDM, is 1 op  juli 2006 ingevoerd om fraude (zwartwerken) en illegale arbeid te bestrijden, zoals door de regering in het Hoofdlijnenakkoord(2003) werd overeengekomen. Per 1 januari 2009 werd de algemene verplichting tot het doen van een EDM afgeschaft.EDM-verplichting
De algemene verplichting tot het doen van een EDM is op 1 januari 2009 afgeschaft. Vanaf dat moment hoeven nieuwe werknemers niet meer vooraf bij de Belastingdienst te worden aangemeld. Daarbij geldt wel dat de inspecteur de bevoegdheid krijgt om een EDM-verplichting op te leggen (zie artikel 28 lid 1 sub g Wet LB)

Wanneer?
De situaties waarin de inspecteur een werkgever een EDM-verplichting kan opleggen, zijn specifiek beschreven in de Wet LB. In het geval één van de onderstaande situaties zich in de voorgaande maanden heeft voorgedaan kan de verplichting worden opgelegd:

  • De werkgever heeft een naheffingsaanslag gekregen omdat de werknemers niet in de loonadministratie zijn opgenomen;
  • De werkgever heeft een vergrijpboete gekregen omdat de loonheffingen niet of te laat betaald zijn;
  • De werkgever wordt strafrechtelijk vervolgd, omdat:
    – er werknemers in dienst zijn die illegaal in Nederland zijn;
    – het bedrijf niet bij het handelsregister is ingeschreven;
    – de verplichtingen voor de loonheffingen niet zijn nagekomen;
  • De werkgever heeft een boete gekregen omdat er illegale werknemers in dienst zijn.

Hoelang?
Als  er een verplichting tot het doen van een EDM wordt opgelegd volgt dit uit een beschikking waarin de feiten en omstandigheden waarop de verplichting zijn gebaseerd worden toegelicht. De op te leggen verplichting duurt in beginsel een periode van drie jaar. Als echter de verplichting tot het doen van een EDM niet wordt nagekomen of één van de bovenstaande situaties zich nogmaals voordoet kan de inspecteur de verplichting telkens met 5 jaar verlengen.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek