loading
views

Principeakkoord CAO Defensie 2009-2010

27 februari 2009

Naam
CAO Defensie (burgerpersoneel)

CAO-tekst
> Principeakkoord CAO Defensie 2009-2010

Looptijd
1 maart 2009 – 28 februari 2010

Loonmutaties
1 maart 2009 structureel 1%
Eindejaarsuitkering (nov 2009) verhoogd met 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
De uitbetaling van de eindejaarsuitkering zal voortaan in november plaatsvinden.
In augustus 2009 krijgen de dan in dienst zijnde actief-dienenden (burgers en militairen) en de UKW’ers, FLO’ers en wachtgelders een eenmalige uitkering van 0,35%. Ook reservisten krijgen deze uitkering indien zij in de periode januari 2009 tot en met augustus 2009 feitelijk hebben gediend.
De franchise woon-werkverkeer openbaar vervoer (en niet per OV bereikbare plaatsen) gaat omlaag met € 10,- per maand.
De rekenregel bij de tegemoetkoming dagelijkse reizen naar niet per OV bereikbare plaatsen wordt gebaseerd op 30 cent per km.
De begrenzing van maximaal 3 zones bij een gecombineerd NS-abonnement wordt opgeheven.
Militairen die geen eigen huishouding hebben en die niet inwonend zijn krijgen 4 keer per 4 weken recht op een reiskostenvergoeding.
De inhouding huisvesting voor militairen zonder eigen huishouding gaat omlaag van 5,6% naar 3,6%.
De kosten van een bezichtigingsreis worden – onder voorwaarden – vergoed.
De eigen bijdrage onderwijskosten buitenland komt met ingang van schooljaar 2008/2009 te vervallen.
In de toelage buitenland wordt extra rekening gehouden met het verlies van inkomen van de meeverhuizende partner en met het aanhouden van een woning in Nederland.

Bron: FNV ABVAKABO, 24 februari 2009

CAO-nieuws

> meer


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek