loading
views

Basisregistratie Inkomen | Artikel 21 e.v Algemene wet inzake rijksbelastingen

Wet Basisregistratie Inkomen
Uitgangspunt bij de Wet Basisregistratie Inkomen is dat de overheid gegevens die al bij haar bekend zijn niet opnieuw gaat opvragen bij burgers of bedrijven. De basisregistratie moet een verplicht gebruik worden bij de uitvoering van overheidstaken- en regelingen. Daarmee is een betere dienstverlening door de overheid mogelijk en worden de administratieve lasten voor burgers en bedrijven lager. De Wet BRI is op 1 januari 2009 in werking getreden.Gebruik
Door de invoering van de BRI worden uitvoerders van inkomensafhankelijke regelingen, zoals de IB-groep of Raden voor de rechtsbijstand, verplicht direct gebruik te maken van gegevens over het inkomen die bij de Belastingdienst aanwezig zijn.

In de Basisregistratie Inkomen staat van ongeveer 13 miljoen burgers het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon. Overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Voor burgers gebruikt de Belastingdienst in plaats van de BRI, het begrip“geregistreerd inkomen”. Vanaf 1 juni 2015 kunnen burgers hun geregistreerd inkomen raadplegen op MijnOverheid.nl.

Geregistreerde gegevens
De Basisregistratie Inkomen (BRI) bevat van burgers (natuurlijke personen) de volgende gegevens:

  • Het authentieke inkomengegeven. Dit is het verzamelinkomen, of als dat er niet is, het belastbare jaarloon over het afgelopen kalenderjaar. De BRI bevat geen andere inkomensgegevens;
  • Identificerende gegevens over de burger, waaronder het burgerservicenummer;
  • Metagegevens. Dit zijn de gegevens die nodig zijn om de BRI te laten functioneren in het stelsel, zoals de status en bron van het authentieke gegeven.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek