loading
views

AVV CAO Jeugdzorg 2009-201025 februari 2009

AVV CAO Jeugdzorg 2009-2010

Download: AVV CAO Jeugdzorg 2009-2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Jeugdzorg.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10-2-2009, nr. 27, onder UAW Nr. 10887.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek