loading
views

Werktijdverkorting | WTV

Werktijdverkorting | WTV
De WTV regeling is onderdeel van het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 (BBA). Sommige buitengewone omstandigheden – zoals een brand, een overstroming of de kredietcrises – worden niet tot het normale ondernemersrisico gerekend. Als een werkgever door dergelijke omstandigheden minder arbeidskracht in zijn bedrijf nodig heeft kan een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Verbod eenzijdig doorvoeren WTV
De wet kent een verbod op het eenzijdig doorvoeren van werktijdverkorting (Artikel 8 lid 1 BBA). Een werkgever die zijn omzet ziet teruglopen, mag zijn werknemers dus niet zonder meer meedelen dat hun arbeidstijd wordt teruggebracht omdat hij de komende tijd minder behoefte heeft aan hun diensten.
 
Ontheffing verbod
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing van dit verbod verlenen. De werknemers voor wie de werktijd wordt verkort (dit is aan maximale termijnen gebonden) krijgen een aanvullende uitkering uit de WW.
 
Sommige buitengewone omstandigheden – zoals een brand, een overstroming of de kredietcrises – worden niet tot het normale ondernemersrisico gerekend.
 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek