loading
views

X.5 – Tabakswet

« Wet- en regelgeving « Arbeidsovereen- komstenrecht Tabakswet Volledige wettekst »

   


24-07-08 Onduidelijkheid na het rookverbod
27-06-08 Tabakswet verplicht uitzender
05-06-08 Geen rookverbod in casino
05-06-08 Regelgeving rookvrije werkplek


De Tabakswet is een wet waarmee de overheid in staat is om maatregelen te nemen ter beperking van het tabaksgebruik zoals vooral het roken van tabak. De wet bepaalt o.a. dat werknemers het recht hebben op een rookvrije werkplek en dat het personenvervoer rookvrij moet zijn. Bij overtreding kunnen bestuurlijke boetes worden opgelegd.
 
Geschiedenis
De wet is sinds 1990 van kracht. Sinds 1 januari 2004 moeten werkplekken rookvrij zijn, maar dit gold eerst nog niet in de horeca; sinds 1 juli 2008 wèl.
 
Handhaving
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is belast met het toezicht op de naleving van de Tabakswet. Bij overtreding van de wet kan een betrokkene daar een klacht indienen.
 


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek