loading
views

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 | BBA ( Regels met betrekking tot ontslag vervallen)

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 | BBA
De BBA is oorspronkelijk bedoeld als noodwetgeving om stabiliteit op de arbeidsmarkt te waarborgen. Niettemin is deze noodwetgeving tot op heden van kracht gebleven en is de preventieve ontslagtoets nog altijd van groot belang in de bescherming van werknemers tegen ongewenst ontslag. De wet schrijft werkgevers regels voor op gebied van ontslag.

Artikelen met betrekking tot ontslag zijn per 1 juli 2015 komen te vervallen en opgevolgd door de Wet werk en ZekerheidOntslagvergunning
Indien u als werkgever een arbeidsverhouding wilt opzeggen heeft u voorafgaande aan deze opzegging de toestemming van het UWV nodig. Deze toestemming is slechts vereist wanneer een arbeidsverhouding door opzegging wordt beëindigd. Wanneer de arbeidsverhouding op andere wijze tot een einde komt, is het BBA niet van toepassing. Tegen beslissingen van het UWV over het verlenen van toestemming staat geen beroep open bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Uitzonderingen ontslagvergunning
Een ontslagvergunning hoeft niet worden aangevraagd:

  • bij beëindiging tijdens de proeftijd;
  • bij beëindiging met wederzijds goedvinden;
  • bij ontbinding via de kantonrechter;
  • bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden;
  • bij een niet-verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • bij faillissement.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek