loading
views

Wet beperking ontslagvergoeding (Wetsvoorstel ingetrokken)

Logo SZW18 februari 2009

Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer, krijgen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding. Hiervoor wordt het Burgerlijk Wetboek gewijzigd.

Het wetsvoorstel is maandag 16 februari 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. Met het gezamenlijke voorstel van minister Donner van SZW en minister van Hirsch Ballin van Justitie wordt uitvoering gegeven aan de afspraak die tijdens het Najaaroverleg is gemaakt. Het is nog niet bekend wanneer de verandering van kracht wordt.

Maximale ontslagvergoeding
Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer krijgen voortaan maximaal een jaarsalaris als ontslagvergoeding. Bij de berekening van het maandsalaris telt mee het bruto maandloon vermeerderd met vaste loononderdelen zoals de vakantiebijslag, de vaste dertiende maand, de structurele overwerkvergoeding en de vaste ploegentoeslag. Niet meegerekend worden het werkgeversaandeel in de pensioenpremie en de ziektekostenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, tantièmes en een niet-structurele winstdeling.

Kantonrechter moet over ontslag besluiten
De maximering geldt alleen als de kantonrechter over het ontslag besluit. Zij geldt niet voor afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt in een arbeidsovereenkomst. Ook geldt zij niet als er afspraken zijn gemaakt in een sociaal plan bij bedrijfsreorganisaties of collectief ontslag. De rechter kan van het maximum afwijken als bijvoorbeeld de werkgever zich heeft misdragen of als het ontslag aan hem te wijten is.

Maximering bij jaarsalaris 75.000 of meer
Het kabinet wil door de maximering de kosten voor ontslagvergoeding binnen de perken houden voor werknemers die een goede arbeidsmarktpositie hebben. Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer. De maximering geldt alleen als de kantonrechter over het ontslag besluit.

Update:
Dit wetsvoorstel is op 15 februari 2013 ingetrokken.

Bron: SZW, 16 februari 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek