loading
views

Internetvakbond steunt VIA CAO niet

12 februari 2009
Daarom heeft de Internetvakbond besloten de werkgeversvereniging VIA te informeren dat zij een verzoek tot dispensatie van deze cao niet zullen steunen. Zo laat de vakbond weten in een persbericht.

Speerpunten

De Internetvakbond zal zich op andere manieren blijven inzetten om de positie van tijdelijke arbeidsmigranten te verbeteren. Speerpunten van dit beleid zijn:

De ledenraadpleging over het principeakkoord CAO VIA heeft slechts een gering aantal reacties opgeleverd.

  • Meer werkzekerheid en een inkomensgarantie voor een periode van minimaal vier weken;
  • Arbeidsovereenkomsten sluiten in het eigen land, in de eigen landstaal;
  • Betere afspraken ten aanzien van huisvesting en goed werkgeverschap;
  • Afspraken over loondoorbetaling door de werkgever in geval van repatriëring bij ziekte en bij overlijden;
  • Een goede tijd voor tijd regeling waardoor tijdelijke arbeidsmigranten eenvoudiger een betaalde vakantie in eigen land kunnen opnemen en de belastingdruk meer wordt gespreid;
  • Limitatief aangeven voor welke posten netto inhoudingen mogen worden verricht door de werkgever;
  • Betere controle op de uitvoering van cao’s, convenanten en wet- en regelgeving.

Gerelateerd nieuws
> Unie: één CAO uitzendbranche, geen VIA CAO Polen
> NBBU: VIA CAO Polen verstoort arbeidsmarkt
> Kamer: geen aparte CAO voor Polen
> CAO voor Arbeidsmigranten (VIA) wekt woede ABU

CAO-nieuwsmeer over CAO’s »

Bron: internetvakbond.nl, 12 februari 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek