loading
views

Valsheid in geschrifte en ontslag op staande voet

Februari 2009

Functie
Werknemer heeft een leidinggevende functie binnen het bedrijf van werkgever en had in die hoedanigheid de hele administratie van het bedrijf onder zijn hoede.

Werkgeversverklaring met vervalste handtekening
Vanwege de wens van de werknemer zijn hypotheek over te sluiten, had de werknemer een werkgeversverklaring nodig. De werknemer heeft vervolgens een werkgeversverklaring opgesteld en ondertekend, waarbij hij de handtekening van de directeur heeft nagebootst. De inhoud van de werkgeversverklaring was op zich juist en de verklaring is door de werknemer aan de hypotheekverstrekker gegeven.

Vertrouwen volledig weg
Nadat de hypotheekverstrekker bij de directeur navraag deed over de werkgeversverklaring, kwam de aap uit de mouw. De werknemer is om uitleg gevraagd. Hij gaf de directeur te kennen de verklaring met spoed nodig te hebben en dat de directeur op dat moment niet aanwezig was. De werknemer is vervolgens ontslag op staande voet gegeven, omdat door het vervalsen van de handtekening, dat nota bene wel vaker was gebeurd zo biechtte de werknemer op, het vertrouwen volledig was weggeslagen.

Dringende reden – onredelijk ontslag
De werknemer heeft tegen het ontslag geprotesteerd, daarbij aanvoerend dat hij spoedeisend belang had bij het verkrijgen van de werkgeversverklaring vanwege de wel zeer gunstige rente die de werknemer kon krijgen en dat de werkgever geen schade zou hebben geleden. Kortom, een dringende reden zou hebben ontbroken, aldus de werknemer. De werknemer heeft dan ook in eerste aanleg onder meer een verklaring voor recht gevorderd dat het ontslag kennelijk onredelijk was, althans onrechtmatig, en betaling van een gefixeerde schadevergoeding. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen, tegen welk vonnis de werknemer hoger beroep heeft ingesteld.

Belang werkgever weegt zwaarder
Het Gerechtshof is het echter volledig met de kantonrechter eens en geeft aan dat aan een handtekening onder een document dat tot bewijs dient dermate veel belang wordt gehecht in de samenleving dat de vervalsing daarvan als een ernstige misstap moet worden aangemerkt. Ook het Gerechtshof oordeelt het ontoelaatbaar dat de werknemer, uitsluitend in zijn eigen belang, de handtekening van de directeur heeft vervalst, wetende dat de handtekening voor in dit geval de hypotheekverstrekker essentieel is, en dat alles zonder zijn werkgever te informeren. Mede gezien de leidinggevende positie van de werknemer en het als hoofd administratie in hem te stellen vertrouwen, maakt dat het belang van de werkgever de arbeidsovereenkomst direct te beëindigen zwaarder weegt dan de nadelen die de werknemer daarbij ondervindt. Het nadeel van de werkgever bestaat uit het geschonden vertrouwen dat een dringende reden geeft de werknemer op staande voet te ontslaan.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, LJN-nummer: BH2169, 3 februari 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek