loading
views

Pensioenregister operationeel in 2011

Logo SZW10 februari 2009

De Stichting Pensioenregister gaat ervan uit dat met medewerking van alle pensioenuitvoerders en een gezamenlijke inspanning het pensioenregister uiterlijk op 1 januari 2011 operationeel is.

Zo laat Minister Donner weten in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een en ander met betrekking tot het pensioenregister toelicht. Het pensioenregister is een digitaal portaal, dat het voor iedere burger mogelijk maakt om met één druk op de knop een overzicht te krijgen van zijn opgebouwde pensioenaanspraken. De wettelijke grondslag voor het pensioenregister is geregeld in artikel 51 van de Pensioenwet.

Stichting Pensioenregister
Op 7 mei 2008 is de Stichting Pensioenregister opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van de drie pensioenkoepels (de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Unie van Beroepspensioenfondsen), het Verbond van Verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Deze stichting vervult een centrale en coördinerende rol bij de ontwikkeling van het pensioenregister.

Start bouw publieksportaal
Het voornemen is om in april 2009 te starten met de bouw van het publieksportaal van het pensioenregister. In april 2010 zal dan stapsgewijs worden overgegaan tot aansluiting van alle betrokken organisaties. De Stichting Pensioenregister gaat ervan uit dat met medewerking van alle pensioenuitvoerders en een gezamenlijke inspanning het pensioenregister uiterlijk op 31 december 2010 kan worden gelanceerd.

Wettelijke basis
Aan de overheid is verzocht de wettelijke basis te verbreden om de exploitatie en het beheer van het pensioenregister zeker te stellen. Daarbij gaat het om het gebruik van het burgerservicenummer, de uniforme aanlevering van gegevens en de garantie dat iedere pensioenuitvoerder meedoet en meebetaalt. Op dit moment is een wetswijziging in voorbereiding. Naar verwachting kan deze wetswijziging nog dit jaar zijn beslag krijgen.

Gerelateerd nieuws
> Pensioenregister in 2011 in de lucht

Pensioenmeer nieuws »

Bron: SZW, 4 februari 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek