loading
views

AVV CAO Kinderopvang 20097 februari 2009

AVV CAO Kinderopvang, voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2009

Download: AVV CAO Kinderopvang, voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kinderopvang, voor Kindercentra en Gastouderbureaus.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3-2-2009, nr. 22, onder UAW Nr. 10881.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »


FlexService – home

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek