loading
views

Vergrijpboete voor achterhouden informatie

5 feb 2009
Dit ondervond een directeur in een zaak voor Hof Leeuwarden die intensief betrokken was bij een ontslagprocedure van een financieel-administratief medewerkster.

Het achterhouden van relevante informatie naar de salaris- administratie kan leiden tot een flinke boete. Ook wanneer men niet beschikt over deskundigheid op het gebied van het belastingrecht.

Naheffingsaanslag over ontslagvergoeding
De financieel-administratief medewerkster, die aangiften verzorgde, werd ontslagen wegens verdenking van fraude en kreeg vervolgens een ontslagvergoeding mee. Over de ontslaguitkering werd echter geen loonheffing ingehouden. Toen de inspecteur hierachter kwam legde hij een naheffingsaanslag op.

Grove schuld
De rechter oordeelde dat de directeur op grond van de brieven van zijn accountant had moeten begrijpen dat over de ontslagvergoeding loonheffingen verschuldigd waren. De directeur had zijn salarismedewerker vervolgens moeten inlichten over de uitbetaalde ontslagvergoeding. Nu hij de informatie niet had doorgegeven waren de loonheffingen niet betaald. Er was volgens de rechter sprake van ‘grove schuld’ en niet van opzet. Het hof achtte daarom een boete van 25%, ofwel afgerond € 12.205,- om die reden passend en geboden.

Vergrijpboete
Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) kan een vergrijpboete van maximaal 100 procent worden opgelegd indien opzet of grove schuld van de inhoudingsplichtige de oorzaak is van het niet (volledig) afdragen van de belasting binnen de in de belastingwet gestelde termijn. Ingevolge paragraaf 25 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 legt de inspecteur ingeval van grove schuld een vergrijpboete op van 25 procent. In geval van (voorwaardelijk) opzet legt de inspecteur een vergrijpboete op van 50%.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 21 november 2008, LJN BG5282

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek