loading
views

Past u wel de juiste beloning toe?

5 februari 2009

De Belastingdienst heeft een restauranthouder een naheffings- aanslag loonbelasting en een boete opgelegd. De werkgever zou zijn werknemers niet in de juiste functiegroep hebben ingedeeld.

Volgens de Belastingdienst behoorden de werknemers niet tot de cao-functiegroep 2 (hulp in de bediening), maar tot cao-functiegroep 3 (medewerker bediening). Het bedrag van de naheffingsaanslag is gebaseerd op het verschil tussen de lonen die volgen uit beide cao’s. De rechtbank oordeelde echter anders.

De werkzaamheden
De werknemers waren studenten die parttime, op afroepbasis, bij de restauranthouder werkzaam waren en niet in het bezit waren van vakdiploma’s. De werkzaamheden van de studenten bestonden uit het begeleiden van de klanten naar hun tafel, het opnemen van de bestelling, het uitserveren van gerechten, het afrekenen, het afruimen en het opruimen c.q. schoonmaken van het restaurant. De ondernemer had via de open keuken van het restaurant persoonlijk contact met de klanten, en toezicht op het personeel.

Werknemers onder toezicht
Vooral het feit dat de studenten bij de uitvoering van hun werkzaamheden onder voortdurend toezicht van de ondernemer stonden brengt de rechtbank tot de conclusie dat de studenten konden worden aangemerkt als ‘hulp bediening’. De functie-indeling, in cao-functiegroep 2 (hulp in de bediening), was dus de juiste.

Beoordelingsvrijheid werkgever
De rechtbank stelt verder dat een werkgever bij de bepaling van het normloon van zijn werknemers een zekere mate van beoordelingsvrijheid heeft. Ook kent de rechtbank betekenis toe aan het feit dat het UWV de door haar aangekondigde correctie premie werknemersverzekeringen niet heeft nagegeven, na gemotiveerd bezwaar van de restauranthouder. Kortom, naheffingsaanslag is ten onrechte opgelegd, aldus het oordeel van de Rechtbank te Haarlem.

Bron: Rechtbank Haarlem, 3 november 2008, LJN BG3479

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek