loading
views

AVV CAO Uitvaartverzorging 2009-2010

AVV CAO Uitvaartverzorging 2009-2010


5 februari 2009

AVV CAO Uitvaartverzorging 2009-2010

Download: AVV CAO Uitvaartverzorging 2009-2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartverzorging.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21-1-2009, nr. 13, onder UAW Nr. 10879.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek