loading
views

Van bijstand naar werk is meestal duurzaam

4 februari 2009

Bijna 40 procent van de mensen die de WWB verlaten, stroomt uit naar werk. Na een jaar is 84 procent van deze uitstromers nog steeds aan het werk. Dit blijkt uit een onderzoek in de vier grote steden.

Omdat het bijna altijd duurzaam blijkt te zijn, is het gewenst de uitstroom naar werk te verhogen. Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in een vandaag verschenen rapport.

Mensen met grote afstand tot werk krijgen minder hulp
Om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen, kunnen gemeenten nauwkeuriger dan nu bepalen wie hulp nodig heeft bij het vinden van werk en wie niet. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben er veel baat bij als de gemeente hen helpt bij het vinden van werk. Het is van belang dat er al maatwerk in de dienstverlening plaatsvindt. Op dit moment geven gemeenten mensen met een kleine afstand tot werk meer hulp dan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Gerichte ondersteuning
Uit het onderzoek van de inspectie komt ook naar voren dat bijna alle cliënten die na drie jaar nog een uitkering hebben, belemmeringen ervaren die van invloed zijn op hun re-integratie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om fysieke of psychische belemmeringen, schuldenproblemen en/of een verslaving. Na drie jaar wegen deze problemen nog zwaarder dan in het eerste jaar van de bijstandsuitkering. IWI vindt het belangrijk dat gemeenten al in het eerste jaar dat iemand bijstand ontvangt meer aandacht besteden aan het wegnemen van deze belemmeringen. Dit kan door op de persoonlijke omstandigheden gerichte ondersteuning aan te bieden.

Gerelateerd nieuws
> Aantal bijstandsuitkeringen daalt nog steeds
> IWI: meer aandacht nodig voor kansarme werkzoekende

Sociale zekerheidlees meer over de bijstand »
Flexmarkt handboekWet werk en bijstand »

Bron: IWI, 3 februari 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek