loading
views

Principeakkoord CAO Onderwijsverzorging 20093 februari 2009

Naam
CAO Werkgeversvereniging Onderwijsverzorgingsinstellingen

CAO-tekst
> Principeakkoord CAO WVOI 2009
> Concept CAO 2009

Looptijd
1 januari 2009 t/m 31 december 2009

Loonmutaties
1 januari 2009 structureel 3% met terugwerkende kracht

Arbeidsvoorwaarden
De salarisverhoging bedraagt 3%. Ook komt de gehele WGA-premie in 2009 voor rekening van de werkgever. Meer details leest u in het akkoord, zie de link.

Werkingssfeer WVOI
Deze cao geldt voor APS, CITO, SLO en KPC. Het CPS neemt niet langer deel aan de onderhandelingen. Het CPS heeft aangegeven voortaan op instellingsniveau de arbeidsvoorwaarden vorm te willen geven. Bonden zijn hierover in overleg met het CPS.

Bron: Algemene Onderwijsbond, 3 februari 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek