loading
views

Inlener aansprakelijk bij verklaring betalingsgedrag?

28 januari 2009

Ook wanneer er een onderzoek bij een uitlener plaatsvindt, kan de Ontvanger verklaringen van betalingsgedrag afgeven. De aansprakelijkheid van de inlener blijkt in de praktijk niet onbetwist.

De Belastingdienst legde twee naheffingsaanslagen loonheffingen op aan een bedrijf dat personeel had uitgeleend. Aan beide aanslagen werd echter niet voldaan. Het bestuur van het bedrijf was onvindbaar voor de Belastingdienst, waarna de inlener aansprakelijk werd gesteld voor de loonbelastingschulden van de uitlener.

Uitlener verdacht van fiscaal delict
De inlener vond dat hij (voor een deel van de naheffingsaanslag) niet aansprakelijk kon worden gesteld, omdat hij zogenoemde ‘schone’ verklaringen betalingsgedrag en ‘voorbehoudsverklaringen’ had ontvangen, terwijl de Belastingdienst op de hoogte was van het feit dat de uitlener werd verdacht van een fiscaal delict en al naheffingsaanslagen had opgelegd.

Belastingdienst niet aansprakelijk
Het hof oordeelde echter dat de verklaring betalingsgedrag niet garandeert dat de verschuldigde loonheffingen zijn voldaan. Bovendien stelde het Hof dat in de verklaring een standaardbepaling is opgenomen waarin staat dat de Belastingdienst niet aansprakelijk is voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de verklaring. Verder meende het Hof dat de inlener gebruik had kunnen maken van de mogelijkheid om een deel van de factuur te storten op een G-rekening of door rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. Het beroep van de inlener werd door het hof afgewezen.

Inlener niet aansprakelijk
De Hoge Raad oordeelde echter, in cassatie, dat een inlener, wanneer hij na het ontvangen van verklaringen betalingsgedrag te goeder trouw personeel blijft inlenen, niet aansprakelijk gesteld kan worden. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Hof en verwees de zaak door naar een ander Hof.

Bron: rechtspraak.nl, Hoge Raad, 19 december 2008, LJN: BC2496

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek