loading
views

Vacaturemarkt en personeelswerving 2008

27 januari 2009

Het rapport ‘Vacatures in Nederland 2008; de vacaturemarkt en personeelswerving in beeld’ geeft een overzicht van de sectoren waarin de meeste vacatures ontstaan en brengt in beeld in welke sectoren het moeilijker wordt om aan gekwalificeerd personeel te komen.

Het rapport is gepubliceerd door Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en UWV WERKbedrijf. Het onderzoek ‘Vacatures in Nederland 2008’ is door Ecorys uitgevoerd in opdracht van CWI.

Vacatures staan in 2008 langer open dan in 2007
Op de arbeidsmarkt zijn, op het moment van schrijven van dit rapport (oktober 2008), de gevolgen van de financiële crisis nog maar beperkt merkbaar. Het aantal niet werkende werkzoekenden daalt nog steeds, zij het in een lager tempo dan een jaar geleden. Ook is het aantal openstaande vacatures medio 2008 op hetzelfde niveau gebleven als een jaar eerder. Vacatures staan in 2008 langer open dan in 2007, het aandeel moeilijk vervulbare vacatures neemt nog steeds toe en ook het aantal ingetrokken vacatures steeg flink. Wel is de verwachting dat het aantal ontstane en vervulde vacatures in 2008 zal dalen.

Opleidingsniveau daalt
Bedrijven blijken vooral behoefte te hebben aan goed opgeleid personeel (voor 65% van de vervulde vacatures wordt minimaal mbo-niveau vereist). Het aanbod van niet-werkende werkzoekenden bestaat steeds minder uit personen met dit opleidingsniveau en steeds meer uit personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (laagopgeleid, hogere leeftijd en langdurig werkloos). De toenemende kwalitatieve discrepantie tussen vraag en niet werkend aanbod vormt daarmee een groot probleem voor de arbeidsmarkt van vandaag. Dit vraagt om extra aandacht en inzet voor vraaggerichte scholing van niet-werkende werkzoekenden.

Oudere werknemers vervullen moeilijk vervulbare vacatures
Uit het rapport blijkt verder dat 64 procent van de aangenomen 55-plussers werd aangenomen op een moeilijk vervulbare vacature. Bij CWI staan relatief veel 55-plussers ingeschreven en zijn vacatures vaak moeilijk vervulbaar. CWI heet vanaf 2009 UWV WERKbedrijf en is een onderdeel van UWV. Voor UWV WERKbedrijf is het een grote uitdaging zoveel mogelijk matches tussen deze twee categorieën tot stand te brengen.

Gerelateerd nieuws
> Succesvol personeel werven op krappe arbeidsmarkt?

HRMmeer HR-nieuws »
Arbeidsmarktmeer over vacatures »
Flexmarkt bibliotheeklees het volledige rapport »

Bron: CWI en UWV WERKbedrijf


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek