loading
views

Slecht werkgeverschap door misbruik recht

26 januari 2009

Op grond van artikel 7:668 BW, de zogeheten ketenregeling, mag een werkgever meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten, op voorwaarde dat deze elkaar met tussenpozen van minimaal drie maanden opvolgen.

Een werkgever moet echter wel een gegronde reden hebben, oordeelde de kantonrechter te Utrecht onlangs ten gunste van een docent Italiaans. Volgens de rechtbank heeft zijn werkgever misbruik gemaakt van recht en is zijn handelen in strijd met goed werkgeverschap.

Tijdelijke contracten gedurende 18 jaar
De docent Italiaans krijgt gedurende een periode van 18 jaar tijdelijke contracten aangeboden voor de periode september-mei. De werkgever wil de arbeidsovereenkomst voor het cursusjaar 2008/2009 in arbeidsomvang terugbrengen van 12 tot 6 uur per week, de docent wil 12 uur blijven werken. In geschil is in eerste instantie of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. De kantonrechter oordeelt het eerste; er is voldaan aan de voorwaarden van loon, gezag en persoonlijke arbeidsverrichting.

Misbruik van recht en strijd met goed werkgeverschap
Er is echter geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, aangezien de tussenpozen minimaal 3 maanden duren. Er is wel sprake van misbruik van recht en strijd met goed werkgeverschap, nu gedurende 18 jaar steeds bepaalde tijd contracten zijn aangeboden zonder gegronde reden. De door de werkgever gewenste wijziging in de arbeidsovereenkomst kan de redelijkheidstoets niet doorstaan.

Geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De rechtbank stelt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd echter dient te worden afgewezen vanwege gebrek aan belang, aangezien tussen partijen reeds een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt.

Arbeidsomvang 12 uur per week

De kantonrechter bepaalt wel dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen zijn werkzaamheden te verrichten voor 12 uur per week gedurende 26 weken per cursusjaar. De werkgever moet bovendien het (achterstallig) bruto loon op basis van een arbeidsomvang van 12 uur per week gedurende 26 weken per cursusjaar vanaf 6 oktober 2008 tot heden uitbetalen. De proceskosten zijn voor kosten van de werkgever.

Bron: rechtspraak.nl, Kantonrechter Utrecht, LJN: BG9194, 12 december 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek