loading
views

Doelgroepverklaring verplicht in administratie

26 januari 2009

Per 1 januari 2009 is de Wet Premiekorting Oudere Werknemers in werking getreden. Van betreffende werknemers moet een werkgever een doelgroepverklaring bij de loonadministratie bewaren.

De verklaring is afkomstig van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank, het college van burgemeester en wethouders of een andere uitkeringsinstantie.

Verklaring WERKbedrijf

Werknemers ouder dan 50 jaar met een uitkering (op de dag vóór indiensttreding) kunnen de verklaring aanvragen bij het WERKbedrijf (voormalig UWV en CWI). Dat kan telefonisch via 0900 9294. De aanvrager moet daarbij aangeven per welke datum hij in dienst treedt en ontvangt de verklaring binnen enkele dagen.

Premiekorting werkgever

Werkgevers die een uitkeringsgerechtigde aannemen van 50 jaar of ouder krijgen drie jaar lang 6500 euro korting op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies. De werkgevers krijgen verder een premiekorting van 2750 (vanaf 2013: 6500) euro per jaar per werknemer van 62 jaar of ouder die ze in dienst houden.

Bron: Staatsblad, 29 december 2008, nr. 2008, 598 en SZW, 24 december 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek