loading
views

USG: 93 vestigingen dicht en 540 banen geschrapt

22 januari 2009

USG People kondigt vandaag een ingrijpende reorganisatie aan.

Het bedrijf omschrijft de maatregelen als het in lijn brengen van de organisatie met gewijzigde marktomstandigheden.

Proactieve maatregelen
USG People kondigt aan haar organisatie in Frankrijk, Spanje en Portugal te optimaliseren. In deze landen zijn de marktomstandigheden snel verslechterd. Voorts wordt in Nederland proactief een optimalisatie uitgevoerd, gericht op het op niveau houden van de goede winstgevendheid.

Inkrimping
Het vestigingennetwerk wordt ingekrompen met in totaal 93 vestigingen en het aantal werknemers zal worden teruggebracht met 540 voltijdbanen. De inkrimping van het personeelsbestand komt voor een groot deel tot stand door natuurlijk verloop. Daarnaast worden de huurkosten van het voormalige hoofdkantoor van Start People in Nederland voor het totale bedrag voor de resterende huurperiode voorzien in 2008.

Verwachte besparing € 25 miljoen
De besparing die deze maatregelen naar verwachting opleveren, bedraagt € 25 miljoen op jaarbasis. De eenmalige lasten bedragen per saldo € 12 miljoen (samengesteld uit eenmalige lasten van € 20 miljoen en een eenmalige subsidieopbrengst in Frankrijk van € 8 miljoen) welke zijn verwerkt in het vierde kwartaal van 2008.

Frankrijk, Spanje en Portugal buitengewone daling
“De Franse, Spaanse en Portugese uitzendmarkten ondergaan een buitengewone neerwaartse beweging als gevolg van de kredietcrisis” zegt Ron Icke, CEO van USG People. “In een normale cyclische beweging wisselen economische groei en inkrimping zich veel geleidelijker af. Met de netwerkoptimalisaties die we nu uitvoeren, anticiperen we op aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in 2009.”

Afschrijving goodwill in 4e kwartaal 2008
USG People zal in het vierde kwartaal van 2008 tevens € 68 miljoen aan goodwill afschrijven, voornamelijk op haar activiteiten in Frankrijk, Spanje en Portugal. De afschrijving is een gevolg van verslechterde kortetermijnverwachtingen door de kredietcrisis.

Lange termijn vooruitzichten Spanje positief
Voor de langere termijn zijn de vooruitzichten onverminderd positief voor deze regio. In Spanje ligt de penetratiegraad van flexwerk ver onder het Europese gemiddelde en in de gehele regio is het niveau van specialisatie nog laag. De nieuwe Agency Work Directive kan de penetratiegraad van flexibel werk in deze landen verder doen toenemen. Deze recent aangenomen EU-richtlijn is gericht op het opheffen van beperkende wet- en regelgeving ten aanzien van uitzendwerk en dient in de komende drie jaar te worden geïmplementeerd door de EU-lidstaten.

Bron: USG People, persbericht 22 januari 2009

FlexNieuws – meer nieuws over de flexmarkt

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek