loading
views

CBS: werkloosheid begint op te lopen

Logo CBS22 januari 2009

In de periode oktober-december waren ten opzichte van de vorige drie maanden 7.000 meer personen werkloos. De gemiddelde werkloosheid lag 16.000 lager dan in dezelfde periode in 2007, terwijl de werkloosheid onder jongeren juist met 8.000 was gegroeid.

In de periode oktober-december 2008 waren gemiddeld 285.000 personen werkloos. Dit komt overeen met 3,7 procent van de beroepsbevolking. De arbeidsparticipatie onder vrouwen en ouderen is gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Werkloosheid begint op te lopen
De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode oktober-december
2008 uit op 300.000 personen, 7.000 meer dan de vorige driemaandsperiode.

Werkloosheid jongeren gestegen
Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. Vergeleken met een jaar eerder lag de werkloosheid in oktober-december 16.000 lager. Het is de kleinste jaarmutatie in drie jaar tijd. De daling kwam voor het overgrote deel voor rekening van de 45-64-jarigen. Onder 25-44-jarigen bleef de werkloosheid nagenoeg gelijk. De werkloosheid onder jongeren was 8.000 hoger dan een jaar eerder.

Participatie onder vrouwen en ouderen gestegen
In 2008 waren gemiddeld 304.000 personen werkloos, 40.000 minder dan in 2007. De werkzame beroepsbevolking nam toe met 151.000 personen tot gemiddeld ruim 7,4 miljoen. De arbeidsparticipatie is in 2008 uitgekomen op 70,3 procent. Dat is 1,0 procentpunt meer dan in 2007. De participatie is vooral gestegen onder vrouwen en ouderen.

Gerelateerd nieuws
> Daling werkloosheid lijkt voorbij

Flexmarktbekijk meer cijfers en trends »
Arbeidsmarktlees meer over de werkloosheid »

Bron: CBS, 22 januari 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek