loading
views

Ontspanning arbeidsmarkt in 2009?

20 januari 2009

Gezien de economische voorspellingen voor 2009 wordt ook in Vlaanderen een afname van de groei van het aantal werkenden in 2009 verwacht. Het einde van een dalende werkloosheid zou misschien kunnen leiden tot ontspanning op de arbeidsmarkt.

Dit concludeert het steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) in het ‘Trendrapport 2008. Het jaar van de ommezwaai?’

Overzicht ontwikkelingen en prognose Vlaamse arbeidsmarkt
Het trendrappport biedt een overzicht van de ontwikkelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt sinds 2005 tot op heden en plaatst de belangrijkste trends in een Belgisch en Europees perspectief. Bovendien bevat het een indicatieve prognose van de Vlaamse arbeidsmarkt tot het jaar 2030. De uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt worden hier belicht.

Ontspanning arbeidsmarkt in 2009?
De onderzoekers constateren dat de weerslag van de conjuncturele vertraging het duidelijkst zichtbaar is in de evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Het stilvallen van de daling van de werkloosheid leidt er ook toe dat de spanning op de arbeidsmarkt – die de voorbije jaren steeds bleef toenemen – tegen het eind van 2008 lijkt te stabiliseren. Een voorbode van een lichte ontspanning in 2009?

Vergrijzing en werkzaamheidsgraad
Ook gaat het onderzoek in op de vergrijzing, waarvan de eerste effecten inmiddels duidelijk voelbaar zijn. Prognoses geven aan dat de groei van de werkzaamheidsgraad ten gevolge van de vergrijzing vanaf 2015 stopt. Vlaanderen zal de beoogde werkzaamheidsgraad van 70% niet halen. Dat leidt er ook toe dat de verhouding in de bevolking van 15 tot 64 jaar tussen niet-werkenden en werkenden oploopt.

Gerelateerd nieuws
> Daling werkloosheid lijkt voorbij
> Werknemer staat sterk op arbeidsmarkt

Flexmarkt bibliotheekdownload het volledige rapport hier »
Arbeidsmarktlees meer over de werkgelegenheid »

Bron: Steunpunt WSE, oktober 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek